0709-26 26 22 magnus@ohmanbyggnads.se

Husförvandling, 1-plan till 2-plans hus

Lösvirkeshus , semesterbostad med året runt standard

Lösvirkeshus med cederfasad och Bandtäckt med Aluzink

Totalrenovering och tillbyggnad av gammalt bostadshus

Tillbyggnad av veranda med klassiska kopplade fönster

Installation av kamin i uterum , skorsten och tak intäckt med Aluzink

Lösvirkeshus med torn och bandtäckning med zink

Byte av yttertak till tyska kvalitetspannor , Laumans flacktegel

Lösvirkeshus med 2 stegs putsfasad

Share This